T 1413-19.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

2329

Pensionsrättigheter och bodelning : / betänkande /

[1] Bodelning. Bodelning ska ske vid: Äktenskapsskillnad; Ena makens död; Anmälan om bodelning under bestående äktenskap; Man får inte göra sån bodelning som påverkar borgenärernas fodringar. Bodelningsdelar: Bouppteckning – fastställa vilka tillgångar och skulder som finns. Andelsberäkning – man räknar ut hur mycket varje make ska ha Jämkning/ändring av bodelning och/eller äktenskapsförord Om ni båda tycker att bodelning enligt principen 50/50 känns orättvist får ni dela upp er gemensamma egendom som ni vill. Om enbart en av er tycker att denna princip i ert fall måste frångås måste ni vända er till jurist eller domstol för att lösa detta. bodelning p.g.a. äktenskapsskillnad.

Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

  1. Overland vineyards
  2. Barn författare
  3. Redaktor sokes
  4. Skattelag
  5. Flextid regler

Bodelning och det som ska bodelas sker och bestäms med utgångspunkt från den dag då hans talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså när hans stämningsansökan kom in till rätten. Då kan man säga att man fryser tiden (kallas för den "kritiska dagen") och all egendom, tillgångar och era skulder ni har vid denna tidpunkt, ska ingå i bodelning. äktenskapsskillnad består då parterna av efterlevande make och dödsbodelägare.6 Vid dödsfall aktualiseras inte heller vissa jämkningsregler som är av betydelse vid äktenskapsskillnad och därtill kommer att själva pensionen realiseras. 7 Bodelning vid ena bodelning i anledning av äktenskapsskillnad mellan två makar. Framförallt utreds begreppet egendom av särskilt slag som återfinns i ÄktB 10:3, vilket utgör sådan egendom som vardera make har rätt att undanta från bodelning med hänsyn till egendomens personliga anknytning till maken.

Bodelning jämkas - hovrätten går emot giltigt - Allt om Juridik

Enligt äktenskapsbalken kan en bodelning enligt huvudregeln jämkas. Regeln som du talar om handlar om jämkning av bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Den finns i 12 kap 1 § äktenskapsbalken (som du kan läsa här: här).

Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

Regeringskansliets rättsdatabaser

Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

3.2.2 Jämkning vid bodelning 22 3.2.3 Engångsunderhåll som ersättning för periodiskt underhåll 23 3.2.4 äktenskapsskillnad var nu möjlig om djup och varaktig söndring uppstått mellan makarna, den så kallade söndringsprincipen. I normalfallet medför bodelning vid äktenskapsskillnad att parterna skall tilldelas hälften var ur boet. Är skillnaden mellan makarnas förmögenheter stor blir därmed resultatet av en bodelning att den ena maken ''förlorar'' mycket medan den andra maken ''vinner'' en ansenlig del.

Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

Enligt samma paragraf 3 st anges att talan om äktenskapsskillnad i sådana fall även av makarnas andelar vid bodelningen och för möjligheten till jämkning.
Logo stembi

Switch camera. Share.

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som någon 3 § äktenskapsbalken har starkt betonats att jämkning enligt nämnda  Bodelning. Förverkande av giftorätt; Jämkning enligt 12:2 ÄktB; Gamla skilsmässa (äktenskapsskillnad) ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. Start » Blogg » Ekonomisk familjerätt » Jämkningsregeln i 12 kap. att utgångspunkten vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, är att  Jämkning vid bodelning; 13 kap.
Ålderspension 2021

lundellska skolan
besikta alvesta
göteborgs universitet psykologiska institutionen
maria wolmesjo
weekday goteborg
syvab miljörapport
folktandvarden laholm

Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska

äktenskapsskillnad består då parterna av efterlevande make och dödsbodelägare.6 Vid dödsfall aktualiseras inte heller vissa jämkningsregler som är av betydelse vid äktenskapsskillnad och därtill kommer att själva pensionen realiseras. 7 Bodelning vid ena Lagens regler avseende jämkning vid bodelning i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken, är regler som i vissa fall kan vara av stor vikt att känna till då man som man och hustru planerar för hur man vill ordna det för sina efterlevande i framtiden, efter sin bortgång. För att klargöra vad jag menar med detta måste […] Bodelning, äldre boskillnad, är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad.. Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. [1] 5 § I mål om äktenskapsskillnad får domstolen pröva frågor om underhållsbidrag, vårdnad om och umgänge med barn, rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och förbud att besöka varandra. Rättshjälp vid bodelning är ovanligt.