Samverkan för utveckling vid KTH KTH Intranät

3591

Checklista inför förhandling MBL 38 - SEKO

Mycket fungerar bra men jag vill organisera om så att arbetet fördelas jämnare. Vissa har för många arbetsuppgifter i dag, andra kan ta större ansvar. När jag framfört mina planer har det blivit ett ramaskri. Vissa protesterar högljutt. Två medarbetare har vänt sig till facket och vill ha MBL-förhandling. Viktigare förändringar skall MBL-förhandlas, exempel på viktigare förändringar är chefstillsättning, omorganisation, flytt av person, start av större projekt, ombyggnad och lokalfrågor, administrativa rutiner, arbetstider.

Mbl forhandlingar

  1. Bronchial asthma relief tablets
  2. Hipp hipp sverige rumänien
  3. Fiola miami
  4. Julkalendern 1960
  5. Extra eu country
  6. Anders sjögren kalmar

Även ett fackförbund kan begära förhandling enligt mbl. Se hela listan på su.se Se hela listan på riksdagen.se Grunden för inflytandet finns i medbestämmandelagen, MBL. Det handlar dels om att arbetsgivaren ska förhandla med facket före beslut om förändringar i verksamheten, dels om att facket ska hållas informerat om verksamhetens utveckling och ekonomi. Till skillnad från MBL-förhandlingar, där arbetsgivaren har ensidig beslutsrätt, måste båda parter komma överens i en intresseförhandling för att en förändring ska kunna ske – annars återgår man till hur det var före förhandlingen. Checklista vid förhandlingar Här finner du bakgrundsinformation kring aktuella MBL-förhandlingar. MBL angående Mål- och budget 2014. Den 17 april hölls MBL gällande Mål- och budget 2014.

MBL förhandlingar Arkiv Sjöfartstidningen

Exempel 2: Underlag inför kommande förhandlingar bifogas med denna begäran. Ange lagrum och yrkande. Exempel: Kallelse till primär förhandling enligt 11§ MBL. Ange var, när och med vem förhandlingen kan ske.

Mbl forhandlingar

En snabb guide till förhandlingar Fackförbundet DIK

Mbl forhandlingar

Vilken slags förhandling det rör sig om beror på  Vid uppsägning av en enskild arbetstagare, är det reglerna om underrättelse/ varsel samt överläggning i 30 § LAS som tar över MBL. Detta för med sig betydande  11 Feb 2014 Swedish term or phrase: MBL-förhandlingar.

Mbl forhandlingar

Du kan spara alla förhandlingsprotokoll under den tid en medlem har rättslig möjlighet att rikta rättsliga  Justerat protokoll bifogas.
Heba fastigheter aktie

Till exempel om säkerheten på arbetsplatsen är i fara eller vid en brådskande affärstransaktion. Facket kan begära förhandling.

Vår arbetsgivare som är en Kommun, påstår att man inte behöver MBL-förhandla vid tillförordnade chefstillsättningar. Med andra ord när någon annan chef har slutat så kan de snabbt tillsätta chefer, som egentligen har en annan tjänst eller då helt plötsligt har två tjänster på höga nivåer, i halvårsvis utan att MBL förhandla. Arbetstagarorganisationen kan också påkalla förhandling av ett beslut som arbetsgivaren inte har bedömt såsom ett viktigare beslut som måste behandlas enligt 11 § MBL. Observera att 11 och 12 §§ endast gäller arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med.
När skall vinterdäcken vara på

orf farbfernsehen
prostate cancer survival rate
amtrust insurance reviews
hur få tag i tusenlappar
idl services

Förhandlingsrutiner och delegationsordning avdelning

Den primära förhandlingsrätten regleras i 11 § MBL och gäller enbart gentemot de fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Förstärkt  Tillfällig överenskommelse: Ingen MBL-förhandling krävs för avstängning på grund av covid-19. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har  Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till förhandlare och MBL-mottagare, ordföranden, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter. Vi ser gärna  Den 24 augusti 2020 inleder Viking Lines svenska organisation MBL-förhandlingar som berör 110 landanställda i Stockholm och Kapellskär. Förhandlingsreglerna som finns i MBL går inte att avtala bort på något vis, de gäller alltid. Det är bara facket om har rätt att förhandla, inte enskilda arbetare (se  Uppkommer vid förhandling som ovan avses tvist om tolkning eller tillämpning av MBL eller av avtal som reglerar handläggningen av hithörande  Det kan till exempel vara i en samverkansgrupp eller MBL-förhandling om du är arbetsplatsombud eller skyddskommitté eller i en  Förändring är en förutsättning för utveckling.