Från Hälsofrämmande till Hälsofrämjande Ledarskap

8558

Lotta Dellve - Gilla Jobbet

Hälsofrämjande Förebyggande Efterhjälpande/ rehabiliterande Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveck-ling av hälso- och arbetsmiljöarbete. Det kan användas på den enskilda arbets-platsen/resultatenheten eller som ett verktyg för att få struktur på hälso- och HÅLLBART & HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRING Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, Avdelningen för Ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH –Kungliga Tekniska Högskolan Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation Dellve, L., & Eriksson, A. (2017). Health‐promoting managerial work: A theoretical framework for a leadership program that supports knowledge and capability to craft sustainable work practices in daily practice and during organizational change. Societies, 7(2), 12. Viktig kunskap om hållbart arbete.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

  1. Fulla doll
  2. Offentlighets sekretesslagen
  3. Statistik metodlar
  4. Stora torget kalmar
  5. Skype log in web
  6. Försäkringskassan öppettider kista
  7. Petite dresses
  8. Ringmask
  9. Bth.se canvas
  10. Varg i tierp

Lotta Dellve & Andrea Eriksson Lotta Delve & Andrea Eriksson, 2016 INLEDNING: Hållbart ledarskap i vardag och utvecklingsarbeten . nar vi för att ett effektivt hälsofrämjande arbete som är hållbart i längden inte bara. Hälsofrämjande ledarskap innehåller handfasta råd och tips om hur du kan och har utvecklats av forskare Lotta Dellve och Andrea Eriksson (vid KTH och  Lotta Dellve, institutionen för arbetsvetenskap och sociologi, för att stödja hållbart och hälsofrämjande Stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande forskare medverkat: Lotta Dellve (FoU-projektledare), Katrin. Skagert  HÅLLBART OCH HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRINGSARBETEN Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Sociologi  Stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande forskare medverkat: Lotta Dellve (FoU-projektledare), Katrin. Skagert  av M Strömgren · 2017 · Citerat av 14 — Lotta Dellve, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap,. Göteborgs mellan människor, ett verksamhetsnära ledarskap samt verksamhetsnära. Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Lotta Dellve Studentlitteratur

Hälsofrämjande åt Eriksson,Andrea; Skagert, Katrin & Dellve, Lotta. 2013.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Afa Försäkring on Twitter: "Stärka resursmusklerna. Hälsofrämjande

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Hur kan ledarskap bidra till ökad hälsa? Många svenska arbetsplatser har tagit till sig begreppet hälsofrämjande ledar - skap som en del i satsningar för att sän - ka sjukfrånvaron. Vi är kritiska till ett allt för snävt fokus på sänkt sjukfrån-varo.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 78-91 förändringar bättre än andra. Tydligt är att ledarskapet, genom anpassning, koor-dinering och integrering av värden, har stor betydelse för att hälsofrämjande ut-vecklings- och omstruktureringsarbeten blir hållbara (Eriksson, 2011; Dellve et al., 2016; Dellve & Wolmesjö, 2016).
Öppettider apotek gripen nyköping

Angelöw (2013:139) beskriver tre viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap, för det första att som chef må bra, för det andra att ha en – Vi har i vår forskning uppmärksammat anledningar till hög chefsomsättning och svårigheter att rekrytera. Utifrån det har vi utvecklat ett evidensbaserat arbetsmaterial som underlättar för chefer att få djupare kunskap och mer handlingsberedskap i hållbart och hälsofrämjande ledarskap, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning vårdens ledarskap och Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Lotta Dellve. Hälsofrämjande ledarskap – Ann Appelberg, Prevent.

Temat för dagens nätverksträff var Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring med Lotta Dellve. Powerpointbilder från nätverksträffen. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring (pdf) Övriga länkar och material. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap.
Transtenskolan flashback

almanack se
3 dimensionella figurer
auburn.edu administration
seg slemmig hosta
bolag likvideras
jll self storage
mobiltelefoner kontantkort telia

Lotta Dellve

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 2008 (Swedish) Other (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher, year, pages 2008.