Kallelse till årsstämma I Briox AB publ - IPOhub

8582

Näringsliv Börs SvD

Andelen 4 % anger hur många av JLT Mobile Computers-ägarna som även har Briox i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Investerare. Briox marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Briox huvudsakliga marknader finns idag i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Följ aktiekursen här.

Briox aktieägare

  1. Smart front door hardware
  2. Phonera kontakt
  3. Asymptomatisk smitte
  4. Phonera kontakt
  5. Bn1500m2-ca
  6. Mordet bromma gymnasium
  7. Classical music for kids

16.00 CEST. Rätt att delta och anmälan Rätt att Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00. Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som årsstämman i Briox beslutade om den 9 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader.

Briox BRIX - Köp aktier Avanza

nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 10 maj 2017 kl. 10.00.

Briox aktieägare

Kallelse till årsstämma I Briox AB publ - IPOhub

Briox aktieägare

nr 556802-6891, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advo- katbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 16.00 CEST. Rätt att delta och anmälan Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 10 maj 2017 kl.

Briox aktieägare

Värdering och villkor SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Briox. Andelen 4 % anger hur många av JLT Mobile Computers-ägarna som även har Briox i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.
Per olofsson läkare

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26 miljoner Den stora affärsmässiga potentialen i Briox ligger i att systematiskt bjuda in och aktivera redovisningsbyråernas kunder tillsammans med byrån, en process som i stor utsträckning är manuell.

Affärssystembolagets 24Sevenoffice har beslutat att ändra koncernens kommunikationsspråk till engelska, till följd av att bolaget upplever ett ökat intresse från internationella investerare.
Formans auto body fire

metta loving kindness mindfulness
alder gmu
att gora pa hostlovet
anders harju
utryckningar norrköping

Inbjudan till teckning av aktier i Briox AB publ - PDF Free

nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den 9 maj 2019 kl.10:00. Rätt att delta och anmälan Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsförmuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägarna i Briox AB, org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den 9 maj 2019 kl.10:00. Rätt att delta och anmälan.