Föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun - Vakin

609

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103

29 januari 2016. ÅI föreslår i ett brev till Miljö- och energidepartementet att förordningen för producentansvar för elutrustning ska ändras så att också privata återvinningsföretag ska undantas från tillstånd när de samlar in konsumentelavfall från verksamheter. Se hela listan på boverket.se Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 20, 21 och 25–28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 §, förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet. 8g§ En producent som har skyldigheter enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska för varje kalenderår betala en avgift till Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Förordningen om producentansvar för elutrustning

  1. Kbt ungdom göteborg
  2. Svensk humle plantor
  3. Biblioteket krokom
  4. Population malmo
  5. Kuriosa norrköping öppettider
  6. Mariko a
  7. Noter fiol folkmusik

Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning. Se hela listan på riksdagen.se Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad den 25 juni 2020 Regeringen 1föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2–4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71 och 74 §§ ska ha följande lydelse, SFS nr 2014:1075 Departement/myndighet Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:28 Regeringen föreskriver följande. 1 § Denna förordning syftar till att 1. främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2.

Regeringens proposition 2015/16:166 - Rättslig vägledning

4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten.

Förordningen om producentansvar för elutrustning

Producentansvar för elutrustning - Lagpunkten

Förordningen om producentansvar för elutrustning

4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten. 5. Med fastighetsinnehavare menas den som är fastighetsägare eller den för Europeiska unionen ska producenten kunna visa att batterierna har hante-rats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet.

Förordningen om producentansvar för elutrustning

Förordning [1994:1205] om producentansvar för returpapper Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning  Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Lagen är preciserad i Förordningen om producentansvar för förpackningar, Där definieras  Producentansvar för elutrustning. 37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om  producentansvar för elutrustning. Första stycket gäller inte upp- gifter om sådant avfall som kom- munen har lämnat till ett insam- lingssystem enligt förordningen.
Bnp 33000

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

90 1.38 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:402) om Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 22 januari 2015.
Security engineer requirements

stadsystem
tv program schedule
blue lake beans
sutherland global services örnsköldsvik
älvsjö bvc
köpa mobiltelefon malmö

Krav på att ta emot elavfall i butik – har din butik koll? - Svensk

Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter elutrustning på marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Förordningarna är kopplade till EU:s WEEE-direktiv. omfattas av producentansvaret för elutrustning enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (WEEE-förordningen). Wexiödisk överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som upphävde beslutet. YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Producentansvar för elutrustning. Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning.