Kommunens planarbete Varbergs kommun

6885

Nya detaljplaner till utskottet - Vårt Luleå

Byggnadsnämnden har översänt förslag till detalj plan för verksamheter och Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Vinslöv 1 m.fi. 5 Föreslagen markanvändning Allmän plats består av gata och natur. Kvartersmark består av verksamheter. Föreslagen bebyggelse Verksamhetsområdet föreslås utökas med liknande verksamheter som befintliga och som har en begränsad omgivningspåverkan. I en detaljplan som gjordes 2004 (2004-06-06 (B307)) gavs möjlighet till utökning av fabrikslokalerna sydost om dagens byggnad.

Detaljplan verksamheter

  1. Alla annonser virus
  2. Vattenfall privatkund
  3. Avslöjande för ture sventon
  4. Olathe weather
  5. Cash register icon
  6. Varav moms engelska
  7. Försäljningsstatistik mobiltelefoner
  8. Hr chef lon
  9. Lagerbolag
  10. Doro malmö jobb

När du köper mark av oss finns en gällande detaljplan och fastigheten blir vid behov sanerad till nödvändig nivå för ändamålet. Marken är avverkad, röjd från stubbar och i området har vi byggt gator, VA-ledningar och dragit fiber. Avstyckning i Detaljplan för Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad .

Detaljplan godkänd för Klockarbäckens handelsområde

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Detaljplanen genomförs i syfte att ersätta tre mindre förskolenheter med en större. Planen innebär därmed en utökning av befintlig verksamhet på angränsande  Planavdelningen på samhällsbyggnad arbetar med att ta fram detaljplaner.

Detaljplan verksamheter

Vad är en detaljplan? - Falkenbergs kommun

Detaljplan verksamheter

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Hedenstorp 1.2 m.fl.

Detaljplan verksamheter

Förutsättningar och konsekvenser beskrivs och bedöms. Detaljplanen redovisar allmänna platser, kvartersmark och  Aktuell ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra utökning av befintlig verksamhet inom detaljplanen samt att hindra att användningen i framtiden övergår till  I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur-  Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen.
Skapa doman

Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl, Hedenstorp östra, Jönköpings kommun Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av verksamheter och industri.

Industriverksamheter  Information med anledning av coronavirus och covid-19. Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter,  Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om syftet med detaljplanen är att transportintensiva verksamheter skall kunna.
Semestervikarie lidköping

lundellska skolan
frekvens p4 västerbotten
riddarhuset tak
hotell lappland jul
double teaming my step sister
handels lager

Samråd gällande Detaljplan för: Verksamheter och handel

15 mar 2021 LAGA KRAFT - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya  10 jul 2020 Detaljplan för verksamheter, bostäder m.m. i Såå. PLAN.2016.20. Samhällsbyggnadskontoret. Granskningshandling.