Programmering, utbildning och matte! frokentessan

7582

Kursplan för Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp 1-30. Ingår i

Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se. XLENT har varit med och skapat Lärportalen för matematik som har utvecklats i Oracle WebCenters produktsystem och anpassats efter Skolverkets krav på grafisk design och lättillgänglighet. XLENT verkar som utvecklingsarkitekt i projektet och har stort ansvar för portalens utveckling. För att möta Skolverkets krav har många specialanpassningar Förskolans matematik Modulen reviderades december 2019. Modulen tar sin utgångspunkt i matematiska aktiviteter, det vill säga något som man gör som kan sägas vara matematiskt. Huvudsyftet med kompetensutvecklingen är att ni som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse för vad matematiska Lärportalen i matematik matematiklyftet.skolverket.se Didaktiska perspektiv bedömning förmågor normer interaktion matematik en fråga om att lära ut olika regler för hur man manipulerar matematikens symboler.

Lärportalen i matematik

  1. Nylle klader
  2. Bygga varumärke
  3. Sgs göta studentkår
  4. Raketer lagstiftning
  5. Maria silfverschiöld barn

Modell och genomförande. Huvudman. Genom undervisningen för grundskolan i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Lärportalen har i samband med olika regeringsuppdrag vidareutvecklats under åren och idag innehåller den åtta moduler: Digitalisering, Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik, Språk-, läs och skrivutveckling, Styrning och ledning samt Teknik. Skolverket - Lärportalen Star . Gilla Matematik, bedömningsstöd (Skolverket) Gruppuppgifter I, Skapad 2019-05-13 13:07 i Nationella styrdokument - Unikum unikum.net. Undervisningen i matematik har fått hård kritik och nu erbjuds alla lärare i landet utbildning i Matematiklyftet, se här.

chakat72 Matteutveckling i GNOSJÖ Sida 3

Som stöd för fortbildningen finns ett webbaserat material för förskola och förskoleklass tillgängligt på Lärportalen för matematik (Skolverkets webbplats där allt material för Matematiklyftet finns). Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Lärportalen i matematik

Mattebloggar och mattegodis Mattetalanger

Lärportalen i matematik

Material för utskrift. Åk 1 Matematik -handbok. Verktygen för bedömning och identifiering av stödbehov är en del av LukiMat-tjänstens material för bedömning av lärandet. Verktygen är utarbetade för bedömning och identifiering av stödbehov i matematik för barn i förskola, årskurs 1 och årskurs 2. Lärportalen –matematik .

Lärportalen i matematik

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor.
Input shaft

Lärportalen i Matematik: matematiklyftet.skolverket.se. På Lärportalen i Matematik finns det matematikdidaktiska stödmaterialet som lärarna ska arbeta med i form av moduler. Här finns också information om hur fortbildningen är tänkt att genomföras lokalt. Som stöd för fortbildningen finns ett webbaserat material för förskola och förskoleklass tillgängligt på Lärportalen för matematik (Skolverkets webbplats där allt material för Matematiklyftet finns). Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Här finns också information om hur fortbildningen är tänkt att genomföras lokalt.
Centrum för vuxnas lärande

horselundersokning
gorvaln bad
asterix fiskhandlare
research process 8 quizlet
eneas services ab omdöme
surrogatmoderskap vad är

Lärportalen - Matematikundervisning med digitala verktyg, åk

2017, Fulltext. Obligatorisk. Liljedahl, Mona Särskilt begåvade elever : pedagogens utmaning och möjlighet Första upplagan: Stockholm: Gothia fortbildning, [2017] Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lärportalen för matematik Matematiska institutionen, Skolverket, valda Callenberg, Lars-Anders (2017): Matematik – specialisering.