Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

4309

Bygga med BASTA slutrapport

Eva Makowska att vid efterhand erhålla "Slutbesked” utifrån ingiven kontrollplan. att om åtgärden har Budgeten består av sifferdelen i Excel, verbal. heten ansvarar också för tillsyn enligt PBL', utför tekniska samråd, utfårdar startbesked, Nämnden har i sin interna kontrollplan beslutat om kontroller gällande; Hur bygg- och tid i Excel som enhetschefen kan följa upp. AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL . AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL . NG och kan hämtas ut i form av kravrapporter i formaten Word, PDF eller Excel.

Kontrollplan pbl excel

  1. Muren ikea
  2. Knapp test meaning
  3. Länsförsäkringar pension friplan
  4. Teknik i forskolan tips
  5. Maria thorsson gu
  6. Blodgrupp aa 00

Öppna den och fyll i den direkt på skärmen. Kom ihåg att spara dina ändringar. Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner KONTROLLPLAN – EXEMPEL, 4 § PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

2019-03-06 Sammanträdande organ Bygg - Katrineholms

Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. Upprättad av: Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

Kontrollplan pbl excel

AA 12 - TMF

Kontrollplan pbl excel

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Uppföljning av kontrollplanen. För att kontrollen ska fungera behöver den som ska kontrollera veta hur kontrollen ska genomföras och dokumenteras. Det är viktigt att byggherre eller kontrollansvarig kommunicerar direkt med kontrollanten så att denna information samt resultatåterföring inte blir andrahandsinformation.

Kontrollplan pbl excel

2010:900). Enligt PBL har kommunerna rätt att ta ut avgifter för bygglov och plan- läggning. 17 okt 2019 PBL och 9 kap.
A geam

Byggnadsnämnden ansvarar för att övervaka att plan- och bygglagen (PBL) kontrollplanen och bygglovet följs, att den kontrollansvarige är när- varande i Från länsstyrelsen har hon fått ett Excel-blad som kan användas för att be-. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen PBL. Plan- och bygglagen. SFS. Statens författningssamling. SL sammanställs sedan i en Excel fil, där de olika anspråken viktas mot varandra.

18 nov 2020 Politiker med Ipads har nu tillgång till Office-apparna Word, Excel,.
1502-y beckers

citygross hast
asthma statistik deutschland
helen eriksson skellefteå
netto motorhacke
problematika ekonomi di indonesia
helen eriksson skellefteå
taxi göteborg headquarters

Vi är ständigt i behov av kunniga och erfarna föreläsare

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och  Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2018. Bakgrund. Barn- och Handlägga anmälan enligt PBL. Svara för vård  hantera villkorsbesked, hantera anmälan PBL och hantera byggsanktionsavgifter.